Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa I NS 399/18- Sąd wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY S.A. na złożenie do depozytu kwoty 291.087,50zł tytułem zapłaty za akcje.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912648
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 399/18 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY S.A. w Łące na złożenie do depozytu sądowego kwoty 291.087,50 zł (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt siedem złotych 50/100) tytułem zapłaty ceny wykupu 91.250 (dziewięćdziesięciu jeden tysięcy dwustu pięćdziesięciu) akcji na okaziciela serii B spółki SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY S.A. w Łące, oznaczonych numerami od 1358751 do 1450000, objętych przymusowym wykupem, na podstawie uchwały nr 5 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 września 2017 r. oraz o stwierdzeniu, że kwota złożona do depozytu sądowego na podstawie pkt. 1 niniejszego postanowienia może zostać wydana każdemu okazicielowi akcji serii B spółki SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY S.A. w Łące, oznaczonych numerami od 1358751 do 1450000 (to jest 3,19 zł za jedną akcję).
33912648
drukuj ogłoszenie