Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa I NS 293/19 z wniosku Gminy Świlcza o zasiedzenie udziału prawa własności nieruchomości.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912654
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie, Wydział I Cywilny z wniosku Gminy Świlcza toczy się postępowanie pod sygnaturą akt I Ns 293/19 o zasiedzenie udziału w wysokości 1/2 prawa własności nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,2216 ha obejmującej działkę nr 490 (417/1 poprzednia numeracja) obręb nr 0224, 224 Rzeszów - Biała.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane niniejszą sprawą, w tym spadkobierców Zofii Ziemlińskiej i Wiktorii Materny, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się i udowodniły swe prawo własności, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi nabycie własności przez zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
Wzywa się wszystkie osoby, którym przysługuje tytuł prawny do przedmiotowej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia zgłosiły się do tut. Sądu i wykazały swe prawa pod rygorem ich pominięcia.
Ponadto Sąd wzywa wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o wyżej wymienionych osobach, aby w terminie 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia przekazały je Sądowi.
33912654
drukuj ogłoszenie