Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Jana Stanisza i innych o stwierdzenie nabycia nieruchomości.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912933
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Jana Stanisza z udziałem między innymi Heleny Kilar, Andrzeja Klich, Tadeusza Stanisza i innych o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawcę przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w Rogach, składającej się z działki numer 3059 o powierzchni 1,58 ha.
Dla nieruchomości nie ma założonej księgi wieczystej ani innego dokumentu własności, a powstała ona z parceli gruntowej numer 1356/40, zaś jako władający wpisana jest Józefa Stanisz, która otrzymała działkę od Marii Januszewskiej i Jakuba Januszewskiego.
Sąd wzywa wszystkich spadkobierców Marii Januszewskiej i Jakuba Januszewskiego, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Krośnie i wykazali swoje prawa do nieruchomości objętej wnioskiem o zasiedzenie, albowiem w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy, jeśli zostanie ono udowodnione.
33912933
drukuj ogłoszenie