Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Adeli Dragan i innych o stwierdzenie nabycia działek.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912941
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydziałem I Cywilnym toczy się sprawa z wniosku Adeli Dragan z udziałem Kazimiery Woźniak, Danuty Michna i Wiesławy Maciołek o stwierdzenie nabycia własności przez uwłaszczenie działek numer 154, 161, 216, 225, 231 i 400 położonych w Nowej Wsi, gmina Dukla na rzecz Józefa Dragana i Adeli Dragan na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej. Działki objęte postępowaniem powstały z parceli gruntowych wpisanych do Zd numer 2545 i Zd 2707 Cergowa, gdzie prawo własności wpisane jest na rzecz Gabriela Zająca, Tadeusza Turka, Pawła Krężel, Marii Krężel oraz Józefa Dragana i Adeli Dragan.
Ponieważ nie jest znane miejsce pobytu uczestników postępowania - Gabriela Zająca oraz Wawrzyńca Korzec, Franciszka Korzec, Wojciecha Korzec, Stanisława Korzec, Pawła Krężel i spadkobiercy po Marii Krężel, Sąd wzywa te osoby, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosiły się w Sądzie i wykazały swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem stwierdzenia uwłaszczenia na rzecz wnioskodawczyni i jej zmarłego męża, jeśli zostanie ono udowodnione.
33912941
drukuj ogłoszenie