Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Rzeszowie informuje iż w sprawie I NS 557/18 wydał postanowienie o zezwoleniu Gminie Miasta Rzeszów na złożenie do depozytu kwoty 90.835,00zł tytułem odszkodowania.

podkarpackie, Rzeszów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33912970
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
35-959 Rzeszów
Ulica
Kustronia 4

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział I Cywilny informuje, iż tut. Sąd w sprawie o sygn. akt INs 557/18 wydał postanowienie o zezwoleniu wnioskodawcy Gminie Miasta Rzeszów na złożenie do depozytu sądowego kwoty 90.835,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 00/100) tytułem odszkodowania za przyjęcie na rzecz Województwa Podkarpackiego prawa własności w nieruchomości gruntowej położonej w Rzeszowie, obręb 223 Rzeszów-Zwięczyca II, oznaczonej jako działka ewidencyjna o numerze 617 o powierzchni 0,0946 ha, ustalonego zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego z dnia 19 maja 2017 roku, znak N.III.7570.1.397.2016, z zaznaczeniem, iż kwota ta będzie wydana z należnym oprocentowaniem dla pomocniczego rachunku bankowego - konta sum depozytowych prowadzonego dla Sądu Rejonowego w Rzeszowie po potrąceniu kosztów związanych z prowadzeniem rachunku osobie lub osobom, które udokumentują prawo własności do działki pod warunkiem, że decyzja, na podstawie której ustalono odszkodowanie nie zostanie uchylona lub nie zostanie stwierdzona jej nieważność.
33912970
drukuj ogłoszenie