Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie I NS 355/19 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie.

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33913100
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
21-040 Świdnik
Ulica
Wyszyńskiego 18

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku w sprawie sygn. akt I Ns 355/19 toczy się postępowanie z wniosku Asekuracja Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie z udziałem Marianny Wnuk i Tomasza Wnuka o stwierdzenie nabycia spadku po Władysławie Wnuku, s. Antoniego i Stefanii, zmarłym w dniu 27 grudnia 2016 roku w Kraśniku jako żonaty, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Biskupie, urodzonym w dniu 11 listopada 1934 roku w Opolu Lubelskim. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie 6 (sześciu) miesięcy od opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i wykazali swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33913100
drukuj ogłoszenie