Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Puławach pod sygn. akt I Ns 233/18 z wniosku Credit Agricole o stwierdzenie nabycia spadku.

lubelskie, Puławy

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33913344
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
14-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
24-100 Puławy
Ulica
Partyzantów 6 A

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Puławach toczy się sprawa I Ns 233/18 z wniosku Credit Agricole Bank Polska SA we Wrocławiu z udziałem Marii Elżbiety Kołodziejak o stwierdzenie, że spadek po Bogdanie Walasku, zmarłym w dniu 31 grudnia 2016 roku w Jaroszynie, ostatnio zamieszkałym w Jaroszynie 28, na podstawie ustawy nabyła córka Maria Elżbieta Kołodziejak. Wzywa się następców prawnych Bogdana Walaska, w szczególności zaś dzieci spadkodawcy, albo następców prawnych tych osób, aby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33913344
drukuj ogłoszenie