Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Krośnie Wydziałem Cywilnym toczy się sprawa I NS 934/18 z wniosku Romana Kubiaka i innych o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości.

podkarpackie, Krosno

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33914167
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
15-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
38-400 Krosno
Ulica
Sienkiewicza 12

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Krośnie Wydział I Cywilny pod sygnaturą I Ns 934/18 z wniosku Romana Kubiaka z udziałem Grażyny Kubiak, Bożeny Przybylskiej i Kazimierza Obara toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Krośnie, obręb ewidencyjny Turaszówka, oznaczonej numerem 836 o powierzchni 0,2909 ha - powstałej z pgr 941/2 objętej Księgą Wieczystą nr KS1K/00011832/4, w której prawo własności wpisane jest na rzecz: Kazimierza Obara, s. Franciszka i Julii (477/8064 + 3/672), Stanisława Korona (1/4 + 28/672), Wojciecha Korona (1/4 + 28/672), Jędrzeja Korona (28/672), Antoniego Korona (28/672), Józefa Korona (3/672), Marii Obara (3/672), Jana Korona (1/4 + 28/672).
Wzywa się wszystkich następców prawnych właścicieli hipotecznych: Jana Korona, Stanisława Korona, Jędrzeja Korona, Antoniego Korona, Józefa Korona i Marii Obara oraz wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do Sądu i udowodnili swoje prawa do nieruchomości, pod rygorem pominięcia ich w postępowaniu.
33914167
drukuj ogłoszenie