Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości - sygn. akt I Ns 1606/18/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33914207
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, wydział I Cywilny, do sygn. akt: I Ns 1606/18/K toczy się postępowanie z wniosku Józefa Więcka, Stanisława Straż przy uczestnictwie Bronisławy Pożyckiej, Stanisława Gnus, Czesława Kalety, Zofii Ostolskiej, Małgorzaty Woźniak, Marka Depa, Teresy Kraus, Janiny Tataruch i inni o uwłaszczenie.
Wnioskodawcy wnieśli o uwłaszczenie na swoją rzecz nieruchomości składającej się z:
- działki nr 182/2 o pow. 0,10 ha, odpowiadającej parceli katastralnej 927/4 o pow. 0,0789 ha, powstałej z podziału parceli l.kat.927/2 o pow. 0,0862 ha na 927/3 o pow. 0,0073 i 1.kat. 927/4 o pow. 0,10 ha, objętej lwh 343 Zalas,
parceli gruntowych l.kat.1431/3 o pow. 0,0030 ha, 1.kat. 1431/4 o pow. 0,0040 ha 1.kat. 1432/4 o pow. 0,0530 ha, objęte księgą wieczystą KR2K/00016178/0,
- działki nr 912/3 o pow. 0,16 ha, odpowiadającą parceli l.kat. 1434/2 o pow. 0,1247 ha, obj. Kw KR2K/00016180/7.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie i wykazali swoje prawa do przedmiotu zasiedzenia, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33914207
drukuj ogłoszenie