Ogłoszenie

Sąd Okręgowy we Wrocławiu na skutek apelacji od postanowienia o stwierdzenie nabycia spadku

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33914674
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
16-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
50-046 Wrocław
Ulica
Sądowa 1
Osoba kontaktowa
Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny

SzczegółySąd Okręgowy we Wrocławiu, II Wydział Cywilny w sprawie apelacyjnej sygn. akt II Ca 1602/17, na skutek apelacji od postanowienia Sądu Rejonowego dla Wrocławia -Krzyków we Wrocławiu II Wydział Cywilny z dnia 2 czerwca 2017 r., z wniosku Agnieszki Sikory przy udziale Marianny Kurpińskiej, Marianny Werpachowskiej, Krystyny Żiółkowskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Ewie Góźdź zmarłej dnia 11 marca 2013 r. we Wrocławiu , ostatnio stale zamieszkałej w Domu Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Grunwaldzkiej 104, wzywa spadkobierców Ewy Góźdź aby w ciągu 3 miesięcy od dnia niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33914674
drukuj ogłoszenie