Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, pod sygn. I Ns 628/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w położonej w Karniowicach, gmina Trzebinia.

małopolskie, Chrzanów

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33915253
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-500 Chrzanów
Ulica
Al. Henryka
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Chrzanowie, pod sygn. I Ns 628/18 toczy się postępowanie z wniosku Skarbu Państwa-Starosty Chrzanowskiego o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w położonej w Karniowicach, gmina Trzebinia składającej się z działki numer 1175 o powierzchni 0.3387 ha, która nie ma założonej księgi wieczystej a objęta jest wykazem hipotecznym LWH 114 gm. kat. Karniowice, który na mocy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 lipca 1986 roku utracił moc prawną, a w którym własności wpisana jest na rzecz :Wawrzyńca Trębacz w 8/24 częściach, Jana Trębacza w 3/24 częściach, Magdaleny z Zająców Trębaczowej w 3/24 częściach, Heleny z Woźniaków Zającowej w 1/6 części, Heleny Zającowej w 2/48 częściach, Heleny z Zająców Trębaczowej w 1/48 części, Wojciecha Zająca w 1/48 części, Józefa Zająca w 1/48 częsci, Julji Zając w 1/48 części, Stanisława Zająca w 1/48 części, Waleryi Zając w 1/48 części, Jana Brzóski syna Franciszka w 1/24 części, Marii z Brzósków Michałowskiej w 1/120 części, Heleny w Brzósków Hałasowej w 1/120 części, Władysława Brzóski syna Franciszka w 1/120 części, Franciszka Brzóski syna Franciszka w 1/120 części, Jana Brzóski syna Franciszka w 1/120 części .
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i wykazali swoje prawa, bowiem w przeciwnym przypadku Sąd stwierdzi nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie na rzecz wnioskodawcy, jeżeli zostanie wykazane
33915253
drukuj ogłoszenie