Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie zawiadamia, że w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I 700/18/P z wniosku Edyty Uzar o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Józefie Kubas

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33915829
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie zawiadamia, że w
Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I 700/18/P z
wniosku Edyty Uzar o stwierdzenie nabycia spadku po Janinie Józefie Kubas,
córce Józefa i Katarzyny Mól, zmarłej 16 lutego 2018 r. w Krakowie, przed
śmiercią stale zamieszkałej w Domu Opieki Społecznej przy ul. Praskiej w
Krakowie.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia
ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i
udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w
postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33915829
drukuj ogłoszenie