Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Szubinie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie położonych w Wąsoszu, gmina Szubin

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33915865
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
89-200 Szubin
Ulica
Plac Wolności 4

SzczegółySygn. akt I Ns 34/19
OGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Szubinie w sprawie zarejestrowanej pod sygn. I Ns 34/19 toczy się postępowanie z wniosku Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie położonych w Wąsoszu gmina Szubin stanowiących działkę nr 244/1 o pow. 0,2000 ha, dla której Sąd Rejonowy w Szubinie prowadzi księgę wieczystą Kw nr
BY1U/00000883/8, gdzie wpisanym właścicielem jest Józefa Matosek, oraz działki nr 169/2 o pow. 0.0369 ha, 169/3 o pow. 0.0536 ha, 169/4 o pow. 0.0537 ha, 305/2 o pow. 0.0149 ha, dla których Sąd Rejonowy w Szubinie prowadził dawną księgę wieczystą Szubin tom II k. 64, gdzie wpisanym właścicielem był Jan Śniadecki.
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do nieruchomości.
Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się, własności nie wykaże, Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33915865
drukuj ogłoszenie