Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Postępowanie o zasiedzenie nieruchomości połozonych w Krakowie prz ul. Sołtysowskiej

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33915298
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie I Wydział Cywilny informuje, iż pod sygnaturą akt I Ns 1715/11/N toczy się postępowanie z wniosku Anny Gromali-Słowik przy uczestnictwie Gminy Miejskiej Kraków, Skarbu Państwa, Prezydenta Miasta Krakowa, Józefa Wyjaśniał, Marii Szydło, Eugeniusza Wyjaśniał, Tadeusza Zembali, Lucyny Gil-Mika, Jarosława Gil, Tadeusza Gromala, Heleny Gil, Małgorzaty Spodaryk, Zofii Gil, Zbigniewa Stefańskiego, Andrzeja Stefańskiego, Adama Zembali, Iwony Zembala, Marii Zembala, Mariana Szydło, Beaty Klimek, Moniki Litewki, Marty Marek, Roberta Szydło, Mariana Szydło o zasiedzenie nieruchomości położonych w Krakowie przy ul. Sołtysowskiej, jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obrębie 54, obejmujących działki ewidencyjne nr:
- 448 o pow. 0,0225 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00078523/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa,
- 449 o pow. 0,0157 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00091371/0, stanowiącej własność Jana Gila, syna Wojciecha i Franciszki,
- 450 o pow. 0,0603 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, powstałej z dawnych parcel 1130/17 i 1130/18 (powstałych z podziału 1 kat. 1130/1) b.gm.kat. Czyżyny objętych lwh - 1 Czyżyny (zniszczony), stanowiących własność Gromady wsi Czyżyny w całości,
- 451 o pow. 0,0007 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1P/00078523/4, stanowiącej własność Skarbu Państwa.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w niniejszej sprawie i roszczących sobie prawo własności do ww. nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie i udowodnili swoje prawo własności, gdyż w przeciwnym wypadku mogą być pominięci w postępowaniu.
33915298
drukuj ogłoszenie