Ogłoszenie

Postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości - sygn.akt I Ns 356/18

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33915308
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu pod sygn. akt I Ns 356/18 toczy się postępowanie z wniosku Tadeusza Chorąży i Marii Chorąży o stwierdzenie zasiedzenia prawa własności nieruchomości składającej się z dz. ewid. 4 odpowiada pgr.l.kat. 1242/29, dz. ewid. 70 odpowiada pgr.l.kat. 1233/17 KW NS2L/00009795 i pggr.l.kat. 1231/16 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 91 odpowiada pgr.l.kat. 1242/31 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 104 odpowiada pgr.l.kat. 1241/16 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 108 odpowiada pgr.l.kat. 12335/7 KW NS2L/00009795 i pgr.l.kat. 1233/20 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 183 KW NS2L/00048667/5, dz. ewid. 302 odpowiada pgr.l.kat. 1826/5 - Lwh 86 ump, pgr.l.kat. 1566/3 KW NS2L/00011974/2 i pgr.l.kat. 1568/1 KW NS2L/00012896/8, dz. ewid. 307 KW NS2L/00048668/2, dz. ewid. 319 KW NS2L/00048668/2, dz. ewid. 403 odpowiada pgr.l.kat. 1216/28 KW NS2L/00009795 pgr.l.kat. 1204/17 KW NS2L/00009795, pgr.l.kat. 1204/42 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 408 odpowiada pgr.l.kat. 1216/26 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 421 odpowiada pgr.l.kat. 1227/3 KW NS2L/00009795, pgr.l.kat. 1228/3 KW NS2L/00009795, pgr.l.kat. 1225/33 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 431 odpowiada pgr.l.kat. 1225/35 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 437 odpowiada pgr.l.kat. 1220/7 KW NS2L/00009795, pgr.l.kat. 1225/27 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 445 odpowiada pgr.l.kat. 1207/14, dz. ewid. 622 odpowiada pgr.l.kat. 1231/14 KW NS2L/00009795, pgr.l.kat. 1229/2 KW NS2L/00009795, pgr.l.kat. 1223/4 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 758 odpowiada pgr.l.kat. 1156/88 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 770 odpowiada pgr.l.kat. 1201/3 KW NS2L/00009795, pgr.l.kat. 1156/90 KW NS2L/00009795, pgr.l.kat. 1202/6 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 780 odpowiada pgr.l.kat. 1156/84 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 964 KW NS2L/00048668/2, dz. ewid. 1238 odpowiada pgr.l.kat. 1156/82 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 808 odpowiada pgr.l.kat. 1156/86 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 1300 odpowiada pgr.l.kat. 1022/2 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 1273 odpowiada pgr.l.kat. 1004/9 KW NS2L/00009795, dz. ewid. 1250 odpowiada pgr.l.kat. 1183 Lwh ump, dz. ewid. 1647/1 odpowiada pgr.l.kat. 1146/4 Lwh ump.
W związku z powyższym Sąd wzywa wszystkie osoby roszczące pretensje do dz. ewid. obj. wnioskiem, a zwłaszcza Juliannę Łacna, Annę Karkulówna, Stefanię Karkulówna, Mariannę Wajdówna, Antoninę Gackową, Jana Leśny, Mariannę Leśna, Józefę Kusiak, Wojciecha Dziechciowskiego, Stanisławę Dziechciowską, Stefanię Rogowcową, Jana Wajdę, Marię Wajda, Józefa Kościelniaka bądź następców prawnych po wyżej wymienionych przez ogłoszenie, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do tut. Sądu i udowodnili swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie nieruchomości, o ile zostanie ono udowodnione.
SSR Janina Furczoń
33915308
drukuj ogłoszenie