Ogłoszenie archiwalne

Prawdopodobnie termin na złożenie oferty/przetargu/licytacji już minął.

Powrót do listy ogłoszeń

Ogłoszenie

Sprawa o zasiedzenie własnosci nieruchomosci, jednostka ewidencyjna Podgórze - sygn. akt I Ns 720/17/P

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33915330
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
21-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, I Wydział Cywilny, pod sygnaturą akt I Ns 720/17/P toczy się sprawa z wniosku Danuty Giermek i Piotra Szkaradka o zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej aktualnie działkę ewidencyjną nr 232, obręb 76, jednostka ewidencyjna Podgórze, o powierzchni 0,0558 ha, objętą zniszczonym wykazem hipotecznym LWH 710 - Tyniec, powstałą z dawnej działki nr 1208/4. Wskazana nieruchomość znajduje się w posiadaniu wnioskodawcy Piotra Szkaradka.
Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Podgórza w Krakowie i wykazały swoje prawo własności, w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33915330
drukuj ogłoszenie