Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Sabinie Marii Sroczyńskiej.

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33915754
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WARSZAWY-ŻOLIBORZA W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWIL

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, pod sygnaturą akt II Ns 66/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Sabinie Marii Sroczyńskiej z domu Gołuch, córce Antoniego i Bronisławy, zmarłej 7 października 1987 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałej w Warszawie przy ul. Lisowskiej 29 m. 93 oraz po Karolu Sroczyńskim, synu Józefa i Józefy, zmarłym 20 lutego 1996 roku w Warszawie, ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul. Lisowskiej 29 m. 93. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33915754
drukuj ogłoszenie