Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie zawiadamia, że w Wydziale Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 815/18/P z wniosku Barbary Anders o stwierdzenie nabycia spadku po Macieju Madej

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33915828
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie zawiadamia, że w Wydziale I Cywilnym toczy się postępowanie w sprawie o sygn. I Ns 815/18/P z wniosku Barbary Anders o stwierdzenie nabycia spadku po Macieju Madej, synu Jana i Rozalii urodzonego 11 marca 1940 w Krzeszowicach, a zmarłego 15 maja 2014 r. w Krakowie i tam przed śmiercią stale zamieszkałego przy ul. Na Kozłówce.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do udziału w sprawie i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33915828
drukuj ogłoszenie