Ogłoszenie

Obwieszczenie Staristy Warszawskiego Zachodniego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej ulicy Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Borzęcinie Małym w gm. Stare Babice.

mazowieckie, Ożarów mazowiecki

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33915957
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
Poznańska 129/133
Osoba kontaktowa
POWIAT WARSZAWSKI ZACHODNI

SzczegółyOBWIESZCZENIE nr 2/2019
STAROSTY WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
Na podstawie art. 1 Id ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. ustawy o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 t. j.)
podaję
do publicznej wiadomości informację, że w dniu 7 lutego 2019 r. na wniosek Zarządu Powiatu Warszawskiego Zachodniego reprezentowanego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim, Starosta Warszawski Zachodni wydał decyzję nr 51/2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:
rozbudowie drogi powiatowej nr 4123W ulicy Kosmowskiej w Borzęcinie Dużym i Borzęcinie Małym w gm. Stare Babice na odcinku od ul. Warszawskiej do granicy Gminy Stare Babice.
Inwestycja zlokalizowana na działkach lub ich częściach:
Gmina Ożarów Mazowiecki,
Obręb 0012 Myszczyn
dz. ew. nr nr 194/2, 295, 327,
Gmina Stare Babice,
Obręb 0005 Borzęcin Mały
dz. ew. nrnr 94/2, 95/3, 96/9, 98/6, 98/7, 99/2, 115, 117/2, 117/4, 117/10, 118/2, 118/5, 119/3, 119/4, 120/4, 120/5, 132/1, 134/2, 136, 138, 140, 141, 142/2, 143/1, 144/1, 144/5, 145/5, 146/1, 146/2, 147/1, 147/4, 147/7, 149, 150/1, 150/2, 151, 152/3, 152/4, 154, 162, 163, 288, 391/4,
Obręb 0004 Borzęcin Duży
dz. ew. nrnr 183, 185, 186, 188, 190, 191, 196/4, 197, 199/1, 200/1, 200/7, 201/1, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 209, 211, 213/1, 215/1, 217/1, 219/1, 223/1, 224/1, 226/3, 226/5, 228, 230, 232, 234, 236, 238/3, 240, 242, 243, 244, 246/1, 246/11, 248, 250/1, 252/1, 256, 260/1, 260/2, 264, 266, 267/2, 268, 270/1, 270/2, 272/3, 274/3, 276, 278, 280, 282, 284/1, 286, 290, 294, 296, 298/1, 298/4, 300/1, 301, 303, 305/7, 307, 309/1, 309/5, 311/1, 313/1, 313/3, 316/1, 318, 320, 322/1, 322/3, 324/1, 324/2, 326/1, 328/1, 331/1, 333/2, 335/1, 335/2, 344, 346, 351, 352/2, 353, 406, 407, 417/3, 421/5, 421/6, 425, 433/3, 437/2, 444/1, 446/1, 450, 454/3, 455, 456/2, 456/3, 458, 461/2, 461/5, 463/4, 466/6, 466/7, 466/8, 467, 469/2, 470, 471/4, 471/6, 472, 473, 474/4, 475, 476/4, 476/5, 477, 478/3, 479, 481, 483, 484, 485, 486/3, 487/3, 488, 489, 492/13, 493/13, 494/6, 495/3, 498/2, 498/3, 499/3, 500, 501, 502/2, 503/4, 503/7, 504/1, 504/2, 506, 508, 509/2, 509/3, 510, 511, 512/3, 512/4, 512/5, 636, 639, 640/8, 642, 643, 648, 649, 658/1, 658/2, 664, 665, 669, 670, 890/2, 827, 887, 950, 951, 1008, 1314, 1315, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337, 1338, 1339, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1352, 1358, 1362, 1363, 1364.
Nieruchomości, z których korzystanie będzie ograniczone:
Gmina Stare Babice,
Obręb 0005 Borzęcin Mały
dz. ew. nrnr 99/2, 134/2, 147/7, 149, 162, 391/4,
Obręb 0004 Borzęcin Duży
dz. ew. nrnr 288, 421/5, 466/6, 466/7, 1008, 1314, 1315, 1328, 1330, 1332, 1334, 1342, 1345, 1347,
Nieruchomości, które ulegną podziałowi, przeznaczone pod drogę:
Gmina Stare Babice.
Obręb 0005 Borzęcin Maly
dz. ew. nr nr 95/3, 96/9, 98/6, 99/2, 115, 117/2, 117/4, 117/10, 118/5, 119/3, 119/4, 120/5, 136, 138, 140, 141, 142/2, 144/1, 144/5, 145/5, 146/1, 146/2, 147/1, 149, 150/1, 150/2, 151, 152/3, 152/4, 154, 391/4,
Obręb 0004 Borzęcin Duży
dz. ew. nrnr 183, 185, 186, 188, 190, 191, 196/4, 197, 200/1, 201/1, 203/1, 203/2, 204/1, 204/2, 209, 211, 228, 230, 234, 236, 240, 242, 243, 244, 246/1, 246/11, 248, 250/1, 256, 260/1, 260/2, 264, 266, 268, 276, 278, 280, 282, 284/1, 286, 290, 294, 296, 298/1, 298/4, 301, 303, 305/7, 307, 309/1, 309/5, 311/1, 313/1, 318, 320, 322/1, 322/3, 324/2, 326/1, 328/1, 331/1, 333/2, 335/1, 335/2, 344, 353, 406, 407, 417/3, 425, 433/3, 437/2, 450, 454/3, 455, 458, 461/2, 466/6, 466/7, 466/8, 467, 469/2, 470, 471/4, 471/6, 472, 473, 475, 476/4, 476/5, 477, 479, 481, 483, 484, 485, 488, 489, 495/3, 498/2, 498/3, 500, 501, 502/2, 503/4, 504/1, 504/2, 506, 508, 510, 511, 512/3, 512/5, 642, 643, 648, 649, 658/1, 658/2, 664, 665, 669, 670, 890/2, 827, 887, 950, 951, 1345, 1347.
i informuję
o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz wydaną decyzją, w Wydziale Architektury
i Budownictwa Starostwa Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Poznańskiej 129/133, II piętro, pok. 218 - w poniedziałek i środa w godzinach 14.00 - 16.00, wtorek
i piątek w godzinach 8.00 - 10.00, w czwartek inspektorzy nie przyjmują interesantów.
Prosimy o wcześniejsze umówienie się telefoniczne (tel. 022/733-72-25).
Uwagi i wnioski można składać w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski prosimy kierować na adres Starostwa.
33915957
drukuj ogłoszenie