Ogłoszenie

Sędzia komisarz ogłasza, że można przeglądać uzupełnioną listę wierzytelności sporządzoną przez syndyka w postępowaniu upadłościowym STATUS sp. z o.o.

zachodniopomorskie, Szczecin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916008
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
70-227 Szczecin
Ulica
Kaszubska 42
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE XII WYDZIAŁ GOSPODARC

SzczegółyW związku ze sporządzeniem przez syndyka uzupełniającej listy wierzytelności złożonej dnia 25 stycznia 2019 r. w postępowaniu upadłościowym STATUS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie w upadłości likwidacyjnej - sygn. akt XII GUp 26/12 - Sędzia komisarz ogłasza, iż można ją przeglądać w Biurze Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie - Czytelnia akt, ul. Kaszubska 42, oraz poucza o prawie złożenia do Sędziego komisarza sprzeciwu co do uzupełniającej listy wierzytelności w terminie dwóch tygodni od daty ukazania się obwieszczenia w "Gazecie Wyborczej" (wydanie lokalne) i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
33916008
drukuj ogłoszenie