Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Myślenicach wszął postępowanie o uregulowanie własności gospodarstw rolnych, parcel i działek położonych w miejscowości Stróża.

małopolskie, Myślenice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33915777
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-400 Myślenice
Ulica
Marszałka J. Piłsudskiego 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W MYŚLENICACH WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Myślenicach, I Wydział Cywilny, ogłasza, że z wniosku Wacława Płaczkowiec, z udziałem: Stanisława Ulman, Marka Ulman, Jana Ulman, Wacława Płaczkowiec, Eugeniusza Talaga, Wojciecha Żaba, Franciszka Szubert, Jana Klimas, Michała Muniak, Barbary Słowiak, Tadeusza Płaczkowiec, Marii Pasiowiec, Anny Ulman, Agaty Saletra, Krystyny Grymek, Marii Jochymek, Krystyny Ślusarczyk, Skarbu Państwa - Starosty Myślenickiego, zostało wszczęte postępowanie do sygn. akt I Ns 680/18 w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych, o uregulowanie własności parcel i działek położonych w miejscowości Stróża, a to:
- 1/2 udziału w działce 5924, powstałej z pgr 3154, objętej LWH 54,
- 1/2 udziału w działce 5994, powstałej z pgr 3103/2, objętej LWH 54,
- 1/2 udziału w działce 6026, powstałej z pgr 3040/1, objętej LWH 54,
- 1/2 udziału w pb. 155 oraz 1/2 udziału w pgr: 3143, 3144, 3178, 3187, objętych LWH 54,
- 1/2 udziału w pgr 3163, objętej LWH 54, wchodzącej w skład działki 5961/2,
- 1/2 udziału w pgr 3148, objętej LWH 54 oraz całej pb. 147 z KW KR1Y/00019079/1, tworzących działkę 5979,
- własność pgr 3019/10, objętej KW KR1Y/00016287/1, wchodzącą w skład działki 5930,
- własność działek: 5936 i 5950, powstałych z pgr 14147/250 i 14147/650, objętych LWH
1305.
Dla których: w LWH 54 jako właściciele wpisani są: Rozalia Talaga c. Franciszka i Agnieszki oraz Monika Mleczek c. Mikołaja i Katarzyny; w KW KR1Y/00019079/1 jako właściciel wpisany jest Eugeniusz Talaga s. Franciszka i Rozalii; w KW KR1Y/00016287/1 jako właściciele wpisani są: Anna Ulman c. Józefa i Katarzyny, Józef Ulman s. Stefana i Anny, Józef Mleczko, Jan Moskal s. Walentego, Wojciech Żaba s. Józefa, Stefania Arendarczykowa, Aniela Żaba c. Józefa, Agnieszka Wójcikowa, Salomea Klimasowa, Jan Moskal s. Jana, Czesław Mleczka s. Walentego, Franciszka Mleczka c. Walentego, Monika Mleczek c. Mikołaja i Katarzyny, Anna Szubert c. Jana; w LWH 1305 jako właścicielka wpisana jest Monika Mleczek c. Mikołaja i Katarzyny.
Sąd wzywa osoby zainteresowane, a w szczególności następców prawnych ww. osób, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły się w tut. Sądzie i udowodniły uprawnienia do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi uwłaszczenie, o ile zostanie udowodnione.
33915777
drukuj ogłoszenie