Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie toczy postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości położonej w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, obręb Odwiśle.

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33915789
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie 7
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie, I Wydział Cywilny informuje, iż pod sygnaturą I Ns 587/18/N toczy się postępowanie z wniosku Marianny Irzyk przy uczestnictwie Marka Lutego, Haliny Macieli, Leokadii Luty i Stanisławy Luty o uwłaszczenie nieruchomości stanowiącej działki o nr. 258, o pow. 0,169 ha, nr 259, o pow. 0,098 oraz nr 319 o pow. 0,229 ha położone w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce, obręb Odwiśle, gmina Pałecznica, dla której nie została urządzona księga wieczysta.
Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych w niniejszej sprawie i roszczących sobie prawo własności do tej nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do Sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili swoje prawo własności, bądź zgłosili wszelkie zarzuty, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi uwłaszczenie zgodnie z wnioskiem, o ile zostanie udowodnione.
33915789
drukuj ogłoszenie