Ogłoszenie

Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i WIlda w Poznaniu toczy postępowanie o zasiedzenie na nieruchomości położonej w Pszczykowie Zalesie 07.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916464
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu informuje, że w sprawie o sygn. I Ns 512/18 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Czyża o stwierdzenie zasiedzenia na jego rzecz prawa własności nieruchomości położonej w Puszczykowie Zalesie 07, dz. nr 112/4 o pow. 0,2459 ha, dla której Sąd Rejonowy Poznań - Stare Miasto w Poznaniu prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00031950/1, w której w Dziale II jako właściciel nieruchomości ujawniona jest Róża Król, córka Leonarda i Stefanii, zm. 27.12.1993 r. Sąd wzywa wszystkie osoby zainteresowane, aby zgłosiły swój udział w postępowaniu w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowania ogłoszenia i wykazały, że przysługuje im prawo do ww. nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu. Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33916464
drukuj ogłoszenie