Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Siedlach toczy się postępowanie z wniosku Banku Handlowego SA w W-wie o stwierdzenie nabycia spadku po Szczepanie Andrzejewskim

mazowieckie, Siedlce

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916747
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
08-110 Siedlce
Ulica
Kazimierzowska 31 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W SIEDLCACH

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym w Siedlcach toczy się postępowanie z wniosku Banku Handlowego w Warszawie Spółki Akcyjnej o stwierdzenie nabycia spadku po Szczepanie Andrzejewskim, urodzonym w dniu 15 lutego 1944 r. w miejscowości Czerniejew, zmarłym w dniu 21 sierpnia 2017 r. w Siedlcach, ostatnio stale zamieszkałym w miejscowości Kotuń. W związku z powyższym wzywa się wszystkich zaineresowanych, w tym w szczególności dzieci zmarłego Szczepana Andrzejewskiego i ich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili i udowodnili swoje roszczenia do spadku, w przeciwnym razie bowiem Sąd pominie ich w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku.
33916747
drukuj ogłoszenie