Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Pozaniu toczy się sprawa o zasiedzenie nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 9.

wielkopolskie, Poznań

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916469
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
22-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
61-745 Poznań
Ulica
Al. Marcinkowskiego 32
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU I WYDZIAŁ C

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym Poznań - Stare Miasto w Poznaniu, Wydział I Cywilny, pod sygn. akt I Ns 1055/17, toczy się sprawa z wniosku Lucyny Bukczyńskiej- Fopp, Ryszarda Bukczyńskiego, Anny Kaczmarek, Krzysztofa Bukczyńskiego, Andrzeja Jurgi przy udziale Jana Liberackiego, Jolanty Degórskiej, Roberta Lewickiego, Marcina Lewickiego, Dawida Lewickiego, Tadeusza Dyzmańskiego, Piotra Dyzmańskiego, Darii Dyzmańskiej, Iwony Kamienicznej, Barbary Grześkowiak, Magdaleny Danielewskiej i Aldony Rybczyńskiej o zasiedzenie udziałów we własności nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Nowowiejskiego 9, działka 47, zabudowanej budynkiem mieszkalnym, dla której prowadzona jest księga wieczysta PO1P/00078444/5, będącej w posiadaniu wnioskodawców. Wzywa się osoby zainteresowane, w szczególności następców prawnych Wandy Bukczyńskiej (jej spadkobierców i następców prawnych jej spadkobierców - Wacława Jurgi i Wiktorii Jurgi), aby w ciągu trzech miesięcy od ukazana się ogłoszenia zgłosili się do niniejszej sprawy i wykazali swoje prawo własności do nieruchomości, albowiem w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeśli zostanie ono udowodnione.
33916469
drukuj ogłoszenie