Ogłoszenie

Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym ogłasza, że syndyk złożył uzupełnienie spisu inwentarza oraz że ukończono opis i oszacowanie składników nieruchomych.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916623
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-418 Wrocław
Ulica
Szczęśliwa 38 A/2
Osoba kontaktowa
PCZ S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

SzczegółyOBWIESZCZENIE W SPRAWIE
POSTĘPOWANIA UPADŁOŚĆIOWEGO PCZ S.A.
W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
Sędzia - komisarz w postępowaniu upadłościowym PCZ S.A. we Wrocławiu, obejmującym likwidację majątku upadłego (sygn. akt VIII GUp 45 / 15), ogłasza w trybie art. 320 ust. 3 w zw. z art. 319 ust. 5 Prawa upadłościowego i naprawczego (w zw. z art. 449 Prawa restrukturyzacyjnego), że syndyk złożył 10 maja 2019 r. uzupełnienie spisu inwentarza (na skutek prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Opolu z 31 grudnia 2018 r., sygn. akt VI GC 42 / 18, sprostowanego postanowieniem z 11 marca 2019 r.) oraz że ukończono opis i oszacowanie objętych masą upadłości składników nieruchomych w postaci:
1) zabudowanej budynkiem usługowym nieruchomości gruntowej, położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Kolejowej 29, stanowiącej działkę nr 18/3 (AM - 16, obręb nr 5), o powierzchni 0,0376 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1S / 00028702 / 0,
2) zabudowanej budynkiem agregatorowni nieruchomości gruntowej, położonej w Środzie Śląskiej przy ul. Kolejowej 29, stanowiącej działkę nr 18/4 (AM - 16, obręb nr 5), o powierzchni 0,0426 ha, dla której Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr WR1S / 00043930 / 8.
Operat szacunkowy, złożony w prowadzonych w tym celu aktach pomocniczych sprawy upadłościowej (Ap - 3), można przeglądać w Sekretariacie Sądu Rejonowego dla Wrocławia - Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, przy ul. Poznańskiej 16 we Wrocławiu. Zarzuty na opis i oszacowanie można wnieść do sędziego - komisarza w terminie tygodniowym od daty ukazania się obwieszczenia.
33916623
drukuj ogłoszenie