Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Wołominietoczy się p[ostepowanie z wniosku Edwarda Świdwa o stw. zasiedzenia

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33917125
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie w sprawie sygn. akt I Ns 2033/18 toczy się postępowanie z wniosku Edwarda Świdwa o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Zielonce, przy ul Mazurskiej 33, powiat wołomiński, województwo mazowieckie o powierzchni 0,0438 ha, stanowiącej działkę o numerze 10, obręb 0005. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje prawa do nieruchomości stanowiącej przedmiot postępowania w sprawie. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33917125
drukuj ogłoszenie