Ogłoszenie

Ogłoszenie o połączeniu SKOK Kozienice ze SKOK Świętokrzyska

lubuskie, Kozienice

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916622
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
23-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SKOK Kozienice

SzczegółyOgłoszenie wymagane na podstawie art. 74j ust. 2 ustawy o SKOK w związku
z połączeniem SKOK Kozienice ze SKOK "Świętokrzyska"
I ogłoszenie

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kozienice
zawiadamia, że na mocy Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 09.04.2019r. sygn. DSI-II.7610.5.2019.AD oraz uchwały nr 43/2019 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK Kozienice z dnia 22.02.2019r. i uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK "Świętokrzyska" z dnia 21.02.2019r., z dniem 30 kwietnia 2019r. nastąpiło połączenie SKOK Kozienice (Kasa Przejmująca) ze SKOK "Świętokrzyska" (Kasa Przejmowana). Z dniem przejęcia SKOK Kozienice wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki SKOK "Świętokrzyska".
W związku z powyższym, na podstawie art. 74j ust. 2 Ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2065, z późn. zm.), SKOK Kozienice wzywa wszystkich wierzycieli SKOK "Świętokrzyska" do zgłoszenia swoich roszczeń w terminie do dnia 31.07.2019r. Roszczenia wobec SKOK "Świętokrzyska", które nie zostaną zgłoszone SKOK Kozienice w terminie do dnia 31.07.2019r., po dniu 31.07.2019r. nie będą przysługiwały w stosunku do SKOK Kozienice.
33916622
drukuj ogłoszenie