Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Podgórza w Krakowie, II Wydział Karny Skcja Wykonania Orzeczeń poucza pokrzywdzonych w sprawie o sygn. II K 250/19/P

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916986
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-PODGÓRZA II WYDZIAŁ KARNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, II Wydział Kamy Sekcja Wykonania Orzeczeń poucza pokrzywdzonych w sprawie o sygn. II K 250/19/P dot. skazanej Darii Laszczyk, że na ich wniosek, odpowiednio, sędzia penitencjarny lub dyrektor zakładu karnego niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonych o zwolnieniu skazanej z zakładu karnego po odbyciu kary, o ucieczce skazanej z zakładu karnego, a także o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanej
1. przepustki,
2. czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub bez konwoju funkcjonariusza Służby Więziennej albo asysty innej osoby godnej zaufania,
3. przerwy w odbyciu kary,
4. warunkowego zwolnienia.
Pouczenia zostaną przesłane tym pokrzywdzonym, którzy zgłoszą takie żądanie.
33916986
drukuj ogłoszenie