Ogłoszenie

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kozienice zawiadamia, że nastąpiło połączenie SKOK Kozienice ze SKOK „Świętokrzyska”

,

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
156515
Źródło ogłoszenia
Internet
Data publikacji
23-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto

SzczegółyOgłoszenie wymagane na podstawie art. 74j ust. 2 ustawy o SKOK w związku
z połączeniem SKOK Kozienice ze SKOK „Świętokrzyska"
I ogłoszenie

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa Kozienice


zawiadamia, że na mocy Decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 09.04.2019r. sygn. DSI-II.7610.5.2019.AD oraz uchwały nr 43/2019 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK Kozienice z dnia 22.02.2019r. i uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli SKOK „Świętokrzyska" z dnia 21.02.2019r., z dniem 30 kwietnia 2019r. nastąpiło połączenie SKOK Kozienice (Kasa Przejmująca) ze SKOK „Świętokrzyska" (Kasa Przejmowana). Z dniem przejęcia SKOK Kozienice wstępuje we wszelkie prawa i obowiązki SKOK „Świętokrzyska".
W związku z powyższym, na podstawie art. 74j ust. 2 Ustawy z dnia 5 listopada 2009r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017r. poz. 2065, z późn. zm.), SKOK Kozienice wzywa wszystkich wierzycieli SKOK „Świętokrzyska" do zgłoszenia swoich roszczeń w terminie do dnia 31.07.2019r. Roszczenia wobec SKOK „Świętokrzyska", które nie zostaną zgłoszone SKOK Kozienice w terminie do dnia 31.07.2019r., po dniu 31.07.2019r. nie będą przysługiwały w stosunku do SKOK Kozienice.

 

drukuj ogłoszenie