Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Wołominie toczy się postępowanie z wniosku Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska Klembów o stw. zasiedzenia nieruchomości zabudowanej

mazowieckie, Wołomin

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33917186
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-200 Wołomin
Ulica
Prądzyńskiego 3 A
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Wołominie w sprawie sygn. akt I Ns 529/18 toczy się postępowanie z wniosku Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska Klembów" z siedzibą w Ostrówku o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Klembów, gmina Klembów, powiat wołomiński, województwo mazowieckie o powierzchni 1030 m2, stanowiącej projektowaną działkę o numerze ewidencyjnym 1166/2 (część działki 1166) pozostającej we władaniu Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska Klembów" z siedzibą w Ostrówku. Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili swoje prawa do nieruchomości stanowiącej przedmiot postępowania w sprawie. W przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33917186
drukuj ogłoszenie