Ogłoszenie

Ogłoszenie Sądu Rejonowego we Włocławku o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Grodztwo gmina Kowal

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33917286
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
87-800 Włocławek
Ulica
Kilińskiego 20

SzczegółyPrzed Sądem Rejonowym we Włocławku toczy się sprawa sygnatura akt I Ns 1010/18 z wniosku Grażyny Snopkowskiej, Józefa Snopkowskiego o zasiedzenie nieruchomości położonej w miejscowości Grodztwo gmina Kowal powiat włocławski, województwo kujawsko-pomorskie oznaczonej jako działki nr 255, 256, 257, 260, 261 o łącznej powierzchni 0.83 ha, dla której to nieruchomości nie można stwierdzić, czy jest urządzona księga wieczysta lub prowadzony zbiór dokumentów. Wzywa się osoby zainteresowane, ażeby w terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia zgłosiły swój udział w sprawie i wykazały swe prawa do wyżej wymienionej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33917286
drukuj ogłoszenie