Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Warszawy- Żoliborza w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Joannie Marii Rosiak

mazowieckie, Warszawa

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916771
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
01-473 Warszawa
Ulica
Kocjana 3
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA W-WY-WOLI W WARSZAWIE II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie II Wydziale Cywilnym, pod sygnaturą akt II Ns 111/18 toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Joannie Marii Rosiak z domu Urbańskiej, córce Mieczysława i Wiery, zmarłej 29 stycznia 2018 roku w Warszawie, której ostatnie miejsce zwykłego pobytu znajdowało się w Warszawie przy Alei Zjednoczenia 42 m. 10. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby w terminie trzech miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się i udowodnili prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33916771
drukuj ogłoszenie