Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Warszawie toczy się postępowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Pilnikowej 28

mazowieckie, Pruszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916790
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-800 Pruszków
Ulica
Kraszewskiego 22
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 1276/17 toczy się postępowanie z wniosku Haliny Chudzik oraz Rafała Chudzika o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 190 o powierzchni 335 m2, położoną w Pruszkowie, przy ul. Pilnikowej 28, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1P/0009412/1. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie w Wydziale I Cywilnym i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające.
33916790
drukuj ogłoszenie