Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Eugenii Stankiewicz.

dolnośląskie, Wrocław

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916819
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
53-630 Wrocław
Ulica
Joaników 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA - KRZYKÓW VI WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu VI Wydział Cywilny zawiadamia, że w tutejszym Sądzie toczy się sprawa z wniosku Gminy Wrocław - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu o stwierdzenie nabycia spadku po Eugenii Stankiewicz z domu Rozik, córce Walentyny i Piotra, zmarłej w dniu 11 stycznia 2015 roku we Wrocławiu, posiadającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu we Wrocławiu. Wzywa się wszystkich spadkobierców, aby w terminie 3 miesięcy od daty publikacji niniejszego ogłoszenia zgłosili się w tutejszym Sądzie i udowodnili nabycie spadku, w przeciwnym bowiem razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33916819
drukuj ogłoszenie