Ogłoszenie

Sprawa o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Szklarskim - sygn. akt I Ns 83/18/K

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33917034
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-KROWODRZY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie w I Wydziale Cywilnym pod sygn. akt I Ns 83/18/K toczy się sprawa z wniosku Asekuracja sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie o stwierdzenie nabycia spadku po Wojciechu Szklarskim.
Spadkodawca Wojciech Szklarski, syn Waleriana i Władysławy, urodzony 1 kwietnia 1944 roku w Nawojowej Górze, a ostatnio zamieszkały w Krzeszowicach, ul. Leśna 45, zmarł w dniu 30 września 2015 roku w Olkuszu.
Sąd nie posiada żadnych danych dotyczących spadkobierców.
W związku z powyższym wzywa się zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie, i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym wypadku zostaną pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33917034
drukuj ogłoszenie