Ogłoszenie

Postepowanie o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomosci połozonych w Wawrzeńczycach

małopolskie, Kraków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33917097
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
31-547 Kraków
Ulica
Przy Rondzie
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-NOWEJ HUTY WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie pod sygn. akt I Ns 283/17/N toczy się sprawa z wniosku Janiny Charzewskiej przy uczestnictwie Zofii Kłosowskiej i innych o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości i udziału w nieruchomościach położonych w Wawrzeńczycach, obręb ewidencyjny 120602_2.0010 Wawrzeńczyce, jednostka ewidencyjna Wawrzeńczyce, powiat krakowski, województwo małopolskie, stanowiących: działki ewidencyjne o numerach: 580/2 o powierzchni 0,2890 ha, 557/2 o powierzchni 0,2590 ha, 557/4 o powierzchni 1,67 ha, 580/5 o powierzchni 1,3180 ha, 1124 o powierzchni 0,2560 ha, 1125 o powierzchni 0,0640 ha, 2171 o powierzchni 0,1800 ha, 2172 o powierzchni 0,0180 ha. Dla nieruchomości nie są prowadzone księgi wieczyste. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie wzywa wszystkich zainteresowanych, a w szczególności następców prawnych Franciszka Charzewskiego, syna Franciszka i Zofii, ur. 28 listopada 1948 roku, zmarłego 24 listopada 1975 roku, ażeby zgłosili swój udział w sprawie w terminie 3 miesięcy od publikacji niniejszego orzeczenia, w przeciwnym razie mogą być pominięci w postępowaniu.
33917097
drukuj ogłoszenie