Ogłoszenie

Postępowanie o uwłaszczenie nieruchomości połozonej w Piekielniku - sygn. akt I Ns 363/19

małopolskie, Nowy targ

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33917113
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
34-400 Nowy targ
Ulica
Ludźmierska
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM TARGU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Nowym Targu Wydział I Cywilny pod sygn. akt I Ns 363/19 toczy się postępowanie z wniosku Teresy Bielańskiej o uwłaszczenie nieruchomości położonej w Piekielniku, gmina Jabłonka, oznaczonej jako działki ewid. nr 9381, 9329, 11413/2, 11416/2, 9233, 10771/8 o łącznej pow. 0,2290 ha.
Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia zgłosili się i udowodnili swoje prawa do wskazanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności zgodnie z wnioskiem.
33917113
drukuj ogłoszenie