Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Kościanie toczy się postępowanie o nabycie spadku po Jakubie Glumie (Gluma), zm. 24.04.1956 r.

wielkopolskie, Kościan

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33917351
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
64-000 Kościan
Ulica
Pl. Niezłomnych 2
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W KOŚCIANIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyW Sądzie Rejonowym w Kościanie, Wydział I Cywilny, pod sygn. I Ns 632/17, z wniosku Bronisława Glumy toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku po Jakubie Glumie (Gluma), ostatnio stale zamieszkałym w Wieszkowie, zmarłym 24 kwietnia 1956 r., po którym pozostała nieruchomość położona w Wieszkowie i opisana w księgach wieczystych Wieszkowo wykaz 16 i Wieszkowo wykaz 50.
Sąd wzywa spadkobierców, by w ciągu trzech miesięcy od dnia wskazanego w ogłoszeniu zgłosili i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być
pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33917351
drukuj ogłoszenie