Ogłoszenie

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 799/17 z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Głowinkowskim

łódzkie, Łódź

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33917330
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
24-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
---
Ulica
---
Osoba kontaktowa
PEKAO S.A. TERENOWY ZESPÓŁ DEPARTAMENTU KREDYTÓW NIEREGULARNYCH

SzczegółyOgłoszenie
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, I Wydział Cywilny zawiadamia o postępowaniu w sprawie o sygnaturze akt I Ns 799/17 z wniosku Banku Polska Kasa Opieki Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy udziale Gminy Łódź, Katarzyny Głowinkowskiej, Hanny Głowinkowskiej, Igora Głowinkowskiego, Ewy Szczepańskiej i Alicji Szczepańskiej o stwierdzenie nabycia spadku po Ryszardzie Głowinkowskim zmarłym w dniu 13 maja 2016 roku w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Łodzi przy ul. Warszawskiej 59a oraz wzywa spadkobierców wyżej wymienionej osoby, aby w terminie trzech miesięcy od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili się do sądu, w którym toczy się postępowanie (Łódź, Al. Kościuszki 107/109) i udowodnili swoje prawo do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33917330
drukuj ogłoszenie