Ogłoszenie

Obwieszczenie Starosty Bydgoskiego zawiadamiające o zamiarze wszęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym systemie prawnym, położonej w obrębie Makowiska

kujawsko-pomorskie, ---

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33917497
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
85-066 Bydgoszcz
Ulica
Konarskiego 1-3

SzczegółyO B W I E S Z C Z E N I E
STAROSTY BYDGOSKIEGO
z dn. 22.05.2019 r.
Na podstawie art. 124 a ust. 1 w związku z art. 124 ust. 1 oraz art. 114 ust. 3 i 4 Ustawy
z dn. 21 sierpnia 1997 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2018.2204 ze zm.)
z a w i a d a m i a m
o zamiarze wszczęcia postępowania w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako dz. nr 40, położonej w obrębie Makowiska, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski, województwo kujawsko- pomorskie, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy prowadzi księgę wieczystą Kw nr BY1B/00008249/0, poprzez zezwolenie Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. na założenie i przeprowadzenie odcinka gazociągu wysokiego ciśnienia o przekroju nie większym niż 400 mm, na długości 82,30 mb i szerokości pasa strefy kontrolowanej 8,00 m. Postępowanie administracyjne zostanie wszczęte jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia nie zgłoszą się do Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości. Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Bydgoszczy - Wydziale Nieruchomości przy ul. Zygmunta Augusta 16, III piętro, pok. nr 301 lub telefonicznie pod numerem 52 5810286 powołując się na numer sprawy WN.6821.2.7.2019.
33917497
drukuj ogłoszenie