Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia nieruchomości położonej w Brzeszczach, poprzez zasiedzenie.

małopolskie, Oświęcim

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33918264
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
32-600 Oświęcim
Ulica
Rynek Główny 14
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W OŚWIĘCIMIU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Oświęcimiu toczy się sprawa o sygnaturze akt I Ns 438/17 z wniosku Urszuli Matlak i Leszka Matlaka o stwierdzenie nabycia przez wnioskodawców, na prawach ustawowej wspólności majątkowej małżeńskiej, w drodze zasiedzenia, własności nieruchomości położonej w Brzeszczach, obręb Brzeszcze, powiat oświęcimski, województwo małopolskie, a składającej się z działek o numerach: dz. 984 o powierzchni 0,2985 ha i dz. 985 o powierzchni 0,2946 ha, objętych wypisem z rejestru gruntów wydanym przez Starostę Oświęcimskiego za nr jednostki rejestrowej G733, w którym jako władająca widnieje Maria Orzechowska córka Jana i Jadwigi, a dla których Sąd Rejonowy w Oświęcimiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KR1 E/00000904/1, w której ujawnionymi współwłaścicielami pozostają Emilia Pawlita córka Jana i Jadwigi, w 2/8 cz., Maria Jarnot córka Jana i Jadwigi, w 3/8 cz. i Alojzy Jarnot syn Jana i Jadwigi, w 3/8 cz.,
Sąd wzywa zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się w Sądzie i wykazali swoje prawa do tej nieruchomości, gdyż w przeciwnym wypadku Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33918264
drukuj ogłoszenie