Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Aleksandry Giersz - sygn. akt I Ns 312/18 - o stwierdzenie nabycia spadku

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916947
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-402 Płock
Ulica
Kilińskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Aleksandry Giersz - sygn. akt I Ns 312/18 - o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy po Kazimierzu Henryku Wabińskim zmarłym dnia 19 stycznia 2018 r. w Płocku, którego ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Płock, oraz na podstawie testamentu po Stanisławie Teresie Wabińskiej z domu Radzikowskiej, zmarłej dnia 12 marca 2018 r. w Płocku, której ostatnim miejscem zwykłego pobytu był Płock. Wzywa się wszystkie osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły się do tutejszego Sądu i udowodniły nabycie spadku, w przeciwnym razie mogą zostać pominięte przez Sąd w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.
33916947
drukuj ogłoszenie