Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasto Płock - sygn. akt I Ns 1378/16 - o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału wynoszącego 2/3 we własności nieruchomości

mazowieckie, Płock

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33916953
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
28-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
09-402 Płock
Ulica
Kilińskiego
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W PŁOCKU I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie z wniosku Gminy Miasto Płock - sygn. akt I Ns 1378/16 - o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie udziału wynoszącego 2/3 we własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym o całkowitej powierzchni 0,0913 ha, położonej w Płocku przy ulicy Sienkiewicza 46, stanowiącej działkę ewidencyjną o numerze 490, dla której w Sądzie Rejonowym w Płocku VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta o numerze PL1P/00089513/1 (dawna Nh 235 zawierająca nieruchomości przy ulicy Sądowniczej - Więziennej), który to udział stanowi według księgi wieczystej własność osób fizycznych. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, a w szczególności spadkobierców Judy ber Kensigsberg vel Kenisgberbger i dzieci jego i Bajli Kenisgberg vel Kenigsberger: Leby vel Lucyny Jachno, Chai Szury Kenigsberg vel Kenigsberger, Estery Kenigsberg vel Kenigsberger, Leny Kenigsberg vel Kenigsberger, Racheli Kenigsberg vel Kenigsberger (vel Romanie Luboszyc) i Salimy Kenigsberg vel Kenigsberger, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosili się do tutejszego Sądu i wykazali tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, o ile zostanie udowodnione.
33916953
drukuj ogłoszenie