Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Pruszkowie toczy się postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku przez zasiedzenie własności nieruchomości położonej w miejscowości Rybno przy ul. Sienkiewicza 8.

mazowieckie, Pruszków

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33918861
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-05-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
05-800 Pruszków
Ulica
Kraszewskiego 22
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
W Sądzie Rejonowym w Pruszkowie Wydział I Cywilny pod sygnaturą akt I Ns 187/19 toczy się postępowanie z wniosku Anety Sylwii Marat, Sławomira Grzegorza Marat o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną numer 1641 o powierzchni 650 m2, położoną w miejscowości Rybie przy ul. Sienkiewicza 8, dla której Sąd Rejonowy w Pruszkowie prowadzi księgę wieczystą WA1 P/00056721/5. Wzywa się wszystkich zainteresowanych, aby w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia stawili się w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie w Wydziale I Cywilnym i udowodnili swoje prawa do opisanej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostaną udowodnione fakty na to pozwalające.
33918861
drukuj ogłoszenie