Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Kobud S.A. w upadłości z siedzibą w Łęcznej informuje, żę na dzień 29 maja 2019r. w księgach rachunkowych Spółki ujawniona jest wierzytelności wobec PRS Wschód S.A. w Lublinie

lubelskie, Łęczna

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33919157
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
31-05-2019

Ogłaszający

Ogłaszający
Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
KOBUD SA W UPADŁOŚCI

SzczegółySyndyk masy upadłości Kobud S.A. w upadłości z siedzibą w Łęcznej informuje, że na dzień 29.05.2019r. w księgach rachunkowych Spółki ujawniona jest wierzytelność wobec PRS Wschód S.A. w Lublinie, 20-327 Lublin ul. Wrońska 2, KRS 0000042933. Wskazana wierzytelność jest sporna, a syndyk nie odpowiada za jej istnienie oraz za wypłacalność dłużnika. W wykonaniu decyzji Rady Wierzycieli Kobud S.A. w upadłości syndyk zwraca się o składanie ofert nabycia wierzytelności. Syndyk masy upadłości zastrzega, że powyższe oświadczenie nie stanowi oferty zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności, będąc zaproszeniem do rokowań.
Bliższe informacje na temat wierzytelności dostępne są pod numerem telefonu 507105955. Pisemne oferty nabycia należy złożyć w terminie do dnia 17.06.2019 r. (decyduje data wpływu oferty do KOBUD SA w upadłości). Oferta winna być złożona pocztą na adres: KOBUD SA w upadłości 21-010 Łęczna ul. Stefanii Pawlak 14.
33919157
drukuj ogłoszenie