Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygn. I Ns 341/19 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Pawłowskiego o zasiedzenie własniości nieruchomości

lubelskie, Świdnik

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33919312
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE ZS. W ŚWIDNIKU I WYDZ.CYWI

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku I Wydział Cywilny w sprawie o sygnaturze I Ns 341/19 toczy się postępowanie z wniosku Zbigniewa Pawłowskiego z udziałem Barbary Stenzel i Małgorzaty Pawłowskiej o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości:
- położonej w miejscowości Dziuchów obręb 6 - Dziuchów, gmina Niemce, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 67, o powierzchni 1,17 ha, pozostającej we władaniu wnioskodawcy.
Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie trzech miesięcy od ukazania się niniejszego ogłoszenia zgłosili i udowodnili swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostanie ono udowodnione.
33919312
drukuj ogłoszenie