Ogłoszenie

W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Wydział I Cywilny toczy się sprawa sygn. akt I Ns 1023/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Adeli Jadwidze Woźniak

lubelskie, Lublin

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33919321
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY LUBLIN-ZACHÓD W LUBLINIE I WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółyOgłoszenie
W Sądzie Rejonowym Lublin-Zachód w Lublinie Wydział I Cywilny toczy się sprawa sygn. akt I Ns 1023/18 o stwierdzenie nabycia spadku po Adeli Jadwidze Woźniak, z d. Woźniak, c. Zygmunta i Jadwigi, zmarłej dnia 19 grudnia 2007 roku, mającej ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Lublinie. Wzywa się wszystkich spadkobierców zmarłej, aby w terminie 3 miesięcy od daty ukazania się tego ogłoszenia zgłosili się do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód w Lublinie i udowodnili swoje prawa do spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku. W skład spadku wchodzą nieruchomości położone w Lublinie oznaczone w ewidencji gruntów jako działki nr 750/2 (obr. 69, ark. 9) i nr 794/10 (obr. 69, ark. 10).
33919321
drukuj ogłoszenie