Ogłoszenie

Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu toczy się postępowanie o uwłaszczenie Wojciecha Pałubiaka, na działkach położonych w Kamionce Wielkiej.

małopolskie, Nowy sącz

Najważniejsze informacje

Przedmiot ogłoszenia
Numer ogłoszenia
33919761
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
04-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
33-300 Nowy sącz
Ulica
J. Smolika 1
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY W NOWYM SĄCZU WYDZIAŁ I CYWILNY

SzczegółyOGŁOSZENIE
Przed Sądem Rejonowym w Nowym Sączu pod sygn. I Ns 386/19 toczy się postępowanie z wniosku Barbary Skoczeń przy uczestnictwie Ireny Janus, Genowefy Migacz, Lucyny Poręby, Zenona Kachniarz, Marii Górka o uwłaszczenie Wojciecha Pałubiaka s. Szymona i Marty na działkach o numerze ewidencyjnym: 2257, 2263, 2266, 2268, 2273, 2275, 2279, 2282, 2285, 2288, 2291, 2298, 2303, 2306, 2313 o łącznej powierzchni 8,67 ha, które położone są w Kamionce Wielkiej, obręb 0006, powiat Nowy Sącz, a które powstały z parcel gruntowych o nr.: 3604/3, 3604/1, 3604/6, 3611/10, 3619/2, 3611/8, 3611/6, 3619/4, 3618/1, 3611/4, 3611/2, 3619/6, 3619/11, 3618/5, 3619/13, 3621/1, 3620, 3622, 3623, 3616/1, 3618/3, 3631/2, 3628/1, 3628/3, 3661/1, 3665/4, 3666/1, 3663/1, 3668/1 i parceli budowlanej nr 43, dla których brak jest założonej księgi wieczystej, zaś stare księgi gruntowe uległy zniszczeniu. Wzywa się wszystkich zainteresowanych w sprawie, w szczególności osoby, które posiadają tytuł prawny do tych nieruchomości, aby w terminie 3 miesięcy zgłosiły swój udział w postępowaniu pod rygorem możliwości pominięcia ich praw.
33919761
drukuj ogłoszenie