Ogłoszenie

Sąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w sprawie II Ns 2087/18 zezwolił Gminie Ciechanowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 640,50 zł

podlaskie, Białystok

Najważniejsze informacje

Numer ogłoszenia
33920048
Źródło ogłoszenia
Gazeta Wyborcza
Data publikacji
11-06-2019

Ogłaszający

Województwo
Miasto
Ulica
---
Osoba kontaktowa
SĄD REJONOWY II WYDZIAŁ CYWILNY

SzczegółySąd Rejonowy w Białymstoku II Wydział Cywilny w sprawie II Ns 2087/18 zezwolił wnioskodawcy Gminie Ciechanowiec na złożenie do depozytu sądowego kwoty 640,50 zł (sześćset czterdzieści złotych i pięćdziesiąt groszy) na okres 10 lat tytułem odszkodowania ustalonego na podstawie decyzji Starosty Wysokomazowieckiego nr GN.683.15.6.2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. za nieruchomość o numerze geodezyjnym 2540/12, o powierzchni 0,0014 ha, położoną w Ciechanowcu, przejętą z mocy prawa na własność Gminy Ciechanowiec na podstawie ostatecznej decyzji Starosty Wysokomazowieckiego BI.6740.3.9.2017 nr 12/2017 z dnia 6.07.2017 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ulicy Długiej w Ciechanowcu, z zastrzeżeniem, że kwota ta ma być wypłacona na wniosek wierzyciela Macieja Stanisława Karpińskiego lub osobie, która wykaże swoje uprawnienia.
33920048
drukuj ogłoszenie